rodaje | Productora Audiovisual Barcelona
Rodaje del spot de One Produccions | Productora Audiovisual e interactiva Barcelona
Sergi Garnica, realizador del spot One Produccions | Productora Audiovisual Barcelona
Sergi Garnica, realizador del spot One Produccions | Productora Audiovisual Barcelona