Responsive Inspector, comprova l’adaptabilitat de qualsevol web a qualsevol resolució de pantalla

, ,