LiveMap, realitat augmentada en un casc amb navegador GPS

,