Estudi: com fan servir les noves tecnologies els rics a Europa.

, , , , ,