El futur iPhone 5S podria gravar vídeo a 120 FPS en Slow-Motion

, , , , , , ,