Els “wearables” llegirán les nostres ments i podrem dirigir els anuncis.

, , , , , , , , ,

Copyright Match de Vimeo.

, , , , , , , , ,

Has vist el “cloud”?

, , , , ,

App de cuina per a Google Glass.

, , , , , , ,

Seguiment de la Copa Mundial de Fútbol.

, , , , , , ,