Google adquireix Flutter, que detecta els nostres gestos.

, , , , ,