HD en els Hangouts de Google

, , , , , , ,

Facebook estrena el seu report de peticions de dades per part dels governs

, , , , ,

Beetuit, nova xarxa social per fer amistat, lligar, jugar, conèixer gent a la teva ciutat o a nivell mundial

, , , , ,

Facebook introdueix canvis en el seu algorisme

Just Delete Em – Nova forma de trobar el camí per esborrar comptes en Internet

, , , , , , ,